]> Botany Deguchi, Kiyoko, Tsugaru, Shunsuke & Takeuchi, Masayuki Deguchi, Kiyoko, Tsugaru, Shunsuke & Takeuchi, Masayuki K. Deguchi, S. Tsugaru & M. Takeuchi Deguchi, K., Tsugaru, S. & Takeuchi, M. Kiyoko Deguchi, Shunsuke Tsugaru & Masayuki Takeuchi