]> A barcode-01989593 Nepal E. Nepal: Sagarmatha Zone, Solukhumbu Distr., Pike Bhanjyang (3500m)-Pike (4000m)-Pike Dongshar (3600m) Sedum acre Linnaeus Linnaeus 2019-10-15 16:28:48 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu