]> A barcode-00261529 China Yunnan Denglongba Daxingdi, N of Liuku and just W of the Salween along a small tributary river flowing down the E side of Gaoligong Shan Zehneria bodinieri (H. Léveillé) W. J. de Wilde & Duyfjes (H. Léveillé) W. J. de Wilde & Duyfjes 2010-08-16 16:36:56 H. Li, B. Bartholomew & Z. L. Dao