]> AMES barcode-00000047 Philippines Mountain Luzon Island, Mount Sinapsapan, 6000 feet Acoridium perplexum Ames Ames 2010-08-16 16:43:06 M. Ramos & G. E. EdaƱo