]> A barcode-00232565 China Guangdong Loh Fau Mountain (Lofaushan) [Luofu Shan] Acer fabri Hance Hance 2010-08-16 16:36:30 E. D. Merrill