]> Botany W. W. Smith & Farrer W. W. Smith & Farrer