]> Botany [collector note: GH] Heng, Li, Zhiling, Dao, Rong, Li, Yunheng, Ji, Bengxi, Liu, Fritsch, P. Bartholomew, B. Watson, M & Knott, D. Heng, Li, Zhiling, Dao, Rong, Li, Yunheng, Ji, Bengxi, Liu, Fritsch, P. Bartholomew, B. Watson, M & Knott, D. L. Heng, D. Zhiling, L. Rong, J. Yunheng, L. Bengxi, P. Fritsch, B. Bartholomew, M. Watson & D. Knott