]> Botany Kitmura, Siro, Murata, Gen, Iwatsuki, Kunio, Naruhashi, Naohiro & Wakabayashi, Michio Kitmura, Siro, Murata, Gen, Iwatsuki, Kunio, Naruhashi, Naohiro & Wakabayashi, Michio S. Kitmura, G. Murata, K. Iwatsuki, N. Naruhashi, & M. Wakabayashi