]> Botany [collector note: A, E, MO] Boufford, David Edward, Liu, B. D., Ying, Tsun-sheng, Zhang, Xian-Chun & Zhu, X. L. Boufford, David Edward, Liu, B. D., Ying, Tsun-sheng, Zhang, Xian-Chun & Zhu, X. L. D. E. Boufford, B. D. Liu, T. S. Ying, X. C. Zhang & X. L. Zhu