]> A barcode-00125997 China Yunnan Hemisteptia lyrata Bunge Bunge 2010-08-16 16:35:31 F. Ducloux