]> A barcode-00268518 China Sichuan Daocheng Xian: Road (highway 217) from Litang to sandui, NNE of Sandui, Haizi Shan. Rhodiola himalensis (D. Don) S. H. Fu (D. Don) S. H. Fu 2019-10-01 16:35:01 D. E. Boufford, B. Bartholomew, S. L. Kelley, R. H. Ree, H. Sun, L. L. Yue, D. C. Zhang, & Y. H. Zhang