]> A barcode-00970410 China Yunnan Ca.19.7 km S of Yongping city in a straight line and NW of Changjie-xiang off Yongchang-gonglu (Yongchang highway) between Fenbi and Beiyinpo. Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arnott) Beddome (Wight & Arnott) Beddome 2022-06-08 15:35:52 D. E. Boufford, Jianling Guo, Lin Su & Xin Yu