]> Botany example of name published: Flammulina yunnanensis Z.W. Ge & Zhu L. Yang Ge, Zai Wei & Yang, Zhu Liang Ge, Zai Wei & Yang, Zhu Liang Z. W. Ge & Zhu L. Yang