]> A barcode-00238378 China Xizang (Tibet) Along road from Jiangda (Gyamda) to Dege, Sichuan (highway 317). W side of Leijila Shan. Polygonum paleaceum Wallich ex Hooker f. Wallich ex Hooker f. 2010-08-16 16:37:30 D. E. Boufford, J. H. Chen, K. Fujikawa, S. L. Kelley, R. H. Ree, H. Sun, J. P. Yue, D. C. Zhang & Y. H. Zhang