]> Botany Senn, Harold Archie & Soper, James Herbert Senn, Harold Archie & Soper, James Herbert H. A. Senn & J. H. Soper Harold Archie Senn & James Herbert Soper Senn, H. A. & Soper, J. H.