]> A barcode-00871021 China Xizang (Tibet) Mangkang (Markam) Xian. Between Mangkang and the Jinsha Jiang on highway 318, along the Xi Qu (Xi River) just before its confluence with the Jinsha Jiang (upper Chang Jiang, or Yangtze). Cynanchum decipiens C. K. Schneider C. K. Schneider 2023-05-26 08:37:53 D. E. Boufford, B. Bartholomew, D. A. Eaton, Xin Hui Li, R. H. Ree, B. Xu, J. P. Yue, J. W. Zhang & X. X. Zhu