]> GH barcode-00435613 China Yunnan Bingzhongluo. About 4 direct km S of Gawagapu mountain and ca. 15.9 direct km WSW of Bingzhongluo int he next basin to the E of Chukuai Lake, E side of Gaoligong Shan Aconitum nagarum var. acaule (Finet & Gagnepain) Q. E. Yang (Finet & Gagnepain) Q. E. Yang 2015-01-22 08:52:28 Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2006