]> GH barcode-00026762 Peru Loreto Gamitanacocha, Rio Mazan, 100-125 m. Echinodorus horizontalis Rataj Rataj 2010-08-16 16:42:21 J. Schunke Vigo