]> Botany Boivin, Bernard & Löve, Doris Boivin, Bernard & Löve, Doris B. Boivin & D. Löve Boivin, B. & Löve, D.