]> A barcode-00016087 Indonesia Papua Arfak Mountains, 8000 feet Vaccinium cyclopense var. arfakense J. J. Smith J. J. Smith 2010-08-16 16:43:35 L. S. Gibbs