]> A barcode-01944142 Nepal Janakpur Zone (Ramechhap Distr.)-Sagarmatha Zone (Solukhumbu Distr.), Bhandar (2300m)-Kinja (1650m)-Sheptom (2050m)-Nemar (2400m)-Sete (2550m) Satyrium nepalense D. Don D. Don 2020-01-28 15:40:03 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu