]> [collector note: Northwestern U.S.; A] Botany Otis, Ira Clinton Otis, Ira Clinton I. C. Otis 1861 1938