]> FH barcode-00286555 China Xizang (Tibet) Changdu Xian: NE of the city of Changdu (Chamdo) along the Lancang Jiang (Mekong River - 'Zachu' in Tibetan) on raod (highway 317) to Jiangda (Gyamda); at Qiongka Diaoqiao (Qiongka suspension bridge). Puccinia sp. 2017-11-13 13:39:44 Zhu L. Yang