]> A barcode-01635992 Malaysia Sarawak Ulu Mayeng, Kakus Aridarum purseglovei (Furtado) M. Hotta (Furtado) M. Hotta 2018-12-12 11:35:48 P. S. Ashton