]> A barcode-01989577 Nepal E. Nepal: Sagarmatha Zone, Solukhunbu Distr., around Beni Kharka (Dambuk) (3970 m) Sedum prainii Raymond-Hamet Raymond-Hamet 2019-10-10 16:13:16 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu