]> Botany Miyamoto, Futoshi, Kurosaki, Nobuhira, Akiyama, Shinobu, Ikeda, Hiroshi, Iokawa, Yu, Takahashi, Yuji, Tsusaka, Machiko & Subedi, Mahendra N. Miyamoto, Futoshi, Kurosaki, Nobuhira, Akiyama, Shinobu, Ikeda, Hiroshi, Iokawa, Yu, Takahashi, Yuji, Tsusaka, Machiko & Subedi, Mahendra N. F. Miyamoto, N. Kurosaki, Shinobu Akiyama, H. Ikeda, Y. Iokawa, Yuji Takahashi, M. Tsusaka & M. N. Subedi Miyamoto, F., Kurosaki, N., Akiyama, Shinobu, Ikeda, H., Iokawa, Y., Takahashi, Yuji, Tsusaka, M. & Subedi, M. N. Futoshi Miyamoto, Nobuhira Kurosaki, Shinobu Akiyama, Hiroshi Ikeda, Yu Iokawa, Yuji Takahashi, Machiko Tsusaka & Mahendra N. Subedi