]> [collector note: China, Taiwan; A, HAST, PE, SKK, TNU] Botany Shen, Hsiao-Ying Shen, Hsiao-Ying H. Y. Shen Shen, H. Y.