]> A barcode-00970412 China Yunnan Ca.19.7 km S of Yongping city in a straight line and NW of Changjie-xiang off Yongchang-gonglu (Yongchang highway) between Fenbi and Beiyinpo. Polyspora chrysandra (J. H. Cowen) Hu ex B. M. Barthol. & T. L. Ming (J. H. Cowen) Hu ex B. M. Barthol. & T. L. Ming 2022-06-08 15:40:58 D. E. Boufford, Jianling Guo, Lin Su & Xin Yu