]> A barcode-00197094 China Yunnan Chen Kang Hsien. Sabia purpurea subsp. dumicola (W. W. Smith) van de Water (W. W. Smith) van de Water 2010-08-16 16:38:49 C. W. Wang