]> Botany Tateishi, Yoichi & Sato, Kunio Tateishi, Yoichi & Sato, Kunio Y. Tateishi & K. Sato