]> A barcode-01654843 Japan Komatsu Takeda-mura Awa-gun Prov. Awa Hondo Arisaema undulatifolium Nakai Nakai 2018-12-19 16:20:04 M. Furuse