]> A barcode-02114428 China Taiwan Shihyusan Cerbera manghas Linnaeus Linnaeus 2021-08-09 18:56:12 H. Ohashi, Y. Tateishi, T. Nemoto, H. Hoshi & T. Kajita