]> A barcode-00142840 China Xizang (Tibet) Ngaala, Tsa-wa-rung. 3800 m Eutrema verticillata (Jeffrey & W. W. Smith) Al-Shehbaz & S. I. Warwick (Jeffrey & W. W. Smith) Al-Shehbaz & S. I. Warwick 2011-01-24 16:28:45 C. W. Wang