]> Botany Tateishi, Yoichi, Iketani, Hiroyuki, Kajita, Tadashi & Kurosawa, Takahide Tateishi, Yoichi, Iketani, Hiroyuki, Kajita, Tadashi & Kurosawa, Takahide Y. Tateishi, H. Iketani, T. Kajita & T. Kurosawa Tateishi, Y., Iketani, H., Kajita, T. & Kurosawa, T. Yoichi Tateishi, Hiroyuki Iketani, Tadashi Kajita & Takahide Kurosawa