]> A barcode-00421325 China Xizang (Tibet) Jiangda (Gyamda) Xian (Gyamda) Xian: Zixia Xiang; ca. 21 km W of the city of Jiangda on highway 314 (to Changdu), then N on road to Yushu, Qinghai Province. Gymnadenia orchidis Lindley Lindley 2019-08-30 10:26:08 D. E. Boufford, B. Bartholomew, D. A. Eaton, Xin Hui Li, R. H. Ree, B. Xu, J. P. Yue, J. W. Zhang & X. X. Zhu