]> Participants: Li Heng, Dao Zhiling, Ji Yunheng, Liu Benxi & Tang Anjun (KUN); B. Bartholomew & Lihua Zhou (CAS); Jin-Hyub Paik & S. A. Crutchley (E) [collector note: Yunnan; CAS (orig.), E, GH, KUN] Botany Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2005 Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2005