]> A barcode-00033765 China Zhejiang Tien Tai Shan, open woods, 2800 feet Carpinus tientaiensis W. C. Cheng W. C. Cheng 2011-03-17 16:38:25 Y. L. Keng