]> GH barcode-00043253 French Polynesia Rapa: Karapo Rahi Island, alt. 100 m Pittosporum maireaui H. St. John H. St. John 2010-08-16 16:41:54 H. St. John & J. Maireau