]> Botany [collector note: Vegetabilia cryptogamica Boemiae collecta a Joanne et Carolo Presl. Fasc. I-II, nos. 1-50, 1812: MO, PR] Presl, Jan Svatopluk (Swatopluk) & Presl, Carl (Karl, Carel, Carolus) Bořivoj (Boriwog, Boriwag) Presl, Jan Svatopluk (Swatopluk) & Presl, Carl (Karl, Carel, Carolus) Bořivoj (Boriwog, Boriwag) J. S. Presl & C. B. Presl J. Presl & C. Presl