]> [collector note: (1846-47): BG, GH, MO, NY; United States: K, MO, NY?] Botany Wislizenus, Friedrich Adolph Wislizenus, Friedrich Adolph F. A. Wislizenus 1810 1889