]> FH barcode-00416745 Australia (Country) Tasmania Tasmania Hobart Descomyces albellus (Massee & Rodway) Bougher & Castellano (Massee & Rodway) Bougher & Castellano 2013-01-17 14:29:52 L. Rodway