]> Botany [collector note: US] Smith, Lyman Bradford & Reitz, Raulino Smith, Lyman Bradford & Reitz, Raulino Lyman B. Smith & R. Reitz