]> [collector note: NA, NY, RSA. Belize (col. 1967)] Botany Elias, Thomas S. Elias, Thomas S. T. S. Elias 1942