]> Botany Ohashi, Hiroyoshi, Tateishi, Yoichi, Nemoto, Tomoyuki, Hoshi, Hiroshi & Kajita, Tadashi Ohashi, Hiroyoshi, Tateishi, Yoichi, Nemoto, Tomoyuki, Hoshi, Hiroshi & Kajita, Tadashi H. Ohashi, Y. Tateishi, T. Nemoto, H. Hoshi & T. Kajita Ohashi, H., Tateishi, Y., Nemoto, T., Hoshi, H. & Kajita, T.