]> A barcode-01989575 Nepal E. Nepal: Sagarmatha Zone, Solukhumbu Distr., Pike Dongshar (3600m)-Ngawur (3300m)-Goligaon (2900m)-Namikhil (2300m) Sedum oreades Raymond-Hamet Raymond-Hamet 2019-10-10 16:45:14 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu