]> Botany [collector note: Yunnan: A] Hu, Shiu-Ying & Kong, Y. C. Hu, Shiu-Ying & Kong, Y. C. S. Y. Hu & Y. C. Kong