]> [collector note: Korea] Botany Taquet, T. Taquet, T. T. Taquet