]> Botany [collector note: A, CUHK (orig.)] Hu, Shiu Ying & But, Paul Hu, Shiu Ying & But, Paul S. Y. Hu & P. But