]> A barcode-00914227 Thailand Phetchaburi, Bangsaphan, Chai Kasem Kha-On Falls, Kui Buri National Park Uvaria sp. 2015-11-24 11:14:39 R. Pooma, N. Pattharahirantricin & S. Sirimongkol