]> Example of Name Published: Zelkova hyrcana Grossh. & Jarmolenko, Izv. Azerbajdzansk. Fil. 1940(5): 38. 1940 Botany Jarmolenko, Alexander Viktorovich Jarmolenko, Alexander Viktorovich A. V. Jarmolenko Jarm. Jarmolenko Alexander Viktorovich Jarmolenko Yarmolenko, Alexander Viktorovich 1905 1944